Site HaritasiSite HaritasıBize UlaşınEnglish

Nasıl Çalışıyoruz

Preanalitik Faz

Doğru sonuç için en kritik safha preanalitik fazda herşeyin doğru yapılmasıdır. Yapılan çalışmalara göre yanlış raporlanan sonuçların %60 sebebi bu fazdaki hatalardan kaynaklanmaktadır. Hastanın uygun şekilde hazırlanması, örneğin uygun şartlarda alınması, örneğin saklama ve transport için uygun şekilde stabilizasyonu bu evredeki dikkat edilmesi gereken konulardır.

Centro Laboratuvarları çalıştığı kurumları, testler için örneklerin nasıl ve hangi koşullarda alınacağı konusunda "CENTRO Laboratuvarları Test Kataloğu" 'ndaki "Laboratuvar Genel Bilgileri" ve "Alfabetik Test Listesi" bölümleri ile detaylı olarak bilgilendirmektedir. Test Kataloğu'nun kullanım eğitimi CENTRO "Servis Departmanı" tarafından sağlanmaktadır.

Dinamik yapımızla gurur duyarız

Örnek ve hasta bilgilerinin de laboratuvara doğru ulaşması doğru sonuç için çok kritik bir gerekliliktir. CentroLIS sayesinde bu bilgiler CENTRO Laboratuvarlarına ilgili kurum tarafından elektronik ortamda ulaştırılmakta; böylece bilgilerde herhangi bir kayıp ya da değişiklik olması  mümkün olmamaktadır. Sistemin kurulması için gerekli barkod etiketleri, barkod okuyucuları ve gerekli tüm eğitimler CENTRO "Bilgi İşlem Departmanı" tarafından sağlanmaktadır. Gönderici için gerekli tek şey kurumun internet bağlantısının olmasıdır.

Örnek Toplama

Kurye servisi İstanbul içi ve dışında CENTRO Laboratuvarları tarafından organize edilmektedir. Motorlu buzdolapları ve özel dizayn edilmiş izolasyonlu çantalar ile gerektiğinde soğutulmuş (2-8°C), gerektiğinde donmuş (-20°C), gerektiğinde oda ısısında örneklerin transferi güvenle sağlanmaktadır.
İstanbul dışından yapılan gönderilerde Centro'nun anlaşmalı olduğu kargo firmaları ile gönderi yapılmakta, gerekli tüm organizasyon Centro tarafından sağlanmaktadır.
Centro düzenli olarak İstanbul içi ve dışında kullandığı transport çantalarında ısı kontrolü yaparak uygun şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmektedir.

Örnek Kabul Prosesi

Gelen tüm örnekler ivedilikle stabilize edilerek analize kadar geçen sürede uygun şartlarda saklanır. Gönderici kurum ve CENTRO Laboratuvarları arasında CentroLIS ile elektronik bir ağ kurulduğu için hasta bilgileri tamamen elektronik ortamda proses edilir. Örneklerin her biri barkod etiketleri ile tanımlanır.
BOS, koagülasyon örnekleri, kemik iliği gibi hassas materyaller daima tüm proseslerde önceliklidir. Donmuş örnekler de özel şartlara tabii tutulurlar.

Tıbbi olarak acil çalışılması gereken testler ve kurum tarafından acil istenen testlerin örnekleri için de ayrı prosedürler oluşturulmuştur.

Analitik Faz
Tıpta hızla gelişen teknoloji ile birlikte yetkin insan bilgisine ihtiyaç da bir o kadar gerekli hale gelmektedir. Analizlerin analitik değerlendirmelerini doğru ve güvenilir şekilde yapabilen teknik elemanlar; genel tıbbi bilgi birikimi ile spesifik patolojilere yaklaşım gösterebilen, klinisyen hekimlere ayırıcı tanı, prognoz ve tedavi süreçlerinde yardımcı olabilen belli konularda uzmanlaşmış laboratuvar hekimleri artık çağdaş tıpta vazgeçilmez hale gelmişlerdir. Bu bilinçle CENTRO Laboratuvarları çağdaş teknolojik  ekipmanlar yanında sürekli eğitim programlarına tabii tutulan disiplinli, etik, dinamik ve devamlı kendini geliştirme azminde olan bir uzman ve teknik eleman kadrosunu da bünyesinde bulundurmaktadır.

Analiz aşamasında, barkod etiketli ve CentroLIS'e kayıtları açılmış örnekler ilgili laboratuvar bölümlerine iletilir. Sorumlu teknik elemanlar tarafından, kalite kontrol ve standardizasyonu düzenli olarak yapılan ve takip edilen sistemlerde, validasyon ve/veya verifikasyonu yapılmış yöntemlerle örnek analizi yapılır. Test sonuçları ilgili teknik eleman tarafından CentroLIS'e kaydedilir, sırası ile Teknik Eleman Sorumlusu ve ilgili Bölüm Şefi tarafından sonuçlar onaylandıktan sonra raporlanır.   

Sonuçların Raporlanması
Raporlar kurumlara çeşitli yollarla ulaştırılabilir.  CentroLIS'e bağlı olan tüm kurumlar sonuçları eş zamanlı olarak kendileri alabilirler. Kurumlar CentroLIS kullanımı ile referans aralıkları, gönderilen testlerin o anda bulundukları aşamaları, CENTRO Laboratuvarları tarafından yapılan tüm yenilik ve değişiklik duyurularını ve bazı istatistikleri de istedikleri zaman görebilirler. CentroLIS kullanmayan kurumlar ise e-posta ya da faks iletileri ile sonuçları alabilirler.