Site HaritasiSite HaritasıBize UlaşınEnglish

Haber Detayı

Entegre Down Sendromu Tarama Testi (Integrated Test)

Test ile ilgili genel bilgiler

Test Adı : Entegre Down Sendromu Tarama Testi (Integrated Test)
Metod : IF + CLIA
Çalışma Günü : Pt- Ça - Cu
Rapor Tarihi : Ertesi gün 18:30

Sizlerden gelen sorular doğrultusunda hazırladığımız, laboratuvarımızda yeni çalışmaya başladığımız Entegre Down Sendromu Tarama Testi (Integrated Test) ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir

• Günümüzde Down Sendromu Tarama Testlerinden en etkili ve güvenli testtir.

• Entegre Down Sendromu Tarama Testi (Integrated Test) I. Trimester Down Tarama Testi ve II. Trimester Down Tarama Testinden (Üçlü test-Dörtlü test) farklı bir Down Tarama Testidir.

• Entegre Test, Birinci Trimester ile İkinci Trimester Tarama Testlerinin kombinasyonudur.

• Entegre Testte, Birinci Trimester NT (Ense Kalınlığı) ölçümü ve serum PAPP-A düzeyi ile İkinci Trimesterde HCG , AFP, uE3 ve İnhibin A ölçümü anne yaşı ile birlikte değerlendirilir.

• Entegre Down Sendromu Tarama Testi programında laboratuarımıza ait NT ve PAPP- A medianları tanımlandığından Birinci Trimester Down Sendromu Tarama testinin laboratuarımızda yapılmış olması gerekmektedir.

• Entegre Down Sendromu Tarama Testi (Integrated Test) için Birinci trimesterde (11-14 hafta) başvuran gebelerde önce Birinci Trimester Down Sendromu Tarama testi çalışılıp rapor edilir.

• İkinci Trimesterde (15-20. hafta ) Entegre test isteminde bulunmak için ayrı bir test bilgi formu olan Entegre Down Sendromu Tarama Testi (Integrated Test) bilgi formunun doldurulması gereklidir. Entegre test için I. Trimester Down Tarama Testi veya II. Trimester Down Tarama Testi bilgi formları kullanılmamalıdır!

• Bilgi Formu ile birlikte İkinci Trimesterde (15-20. hafta ) alınan serum örneği gönderilir.

• Daha sonra İkinci Trimesterde (15-20. hafta ) Entegre Down Sendromu Tarama Testi (Integrated Test) adı altında tek rapor verilir.