Site HaritasiSite HaritasıBize UlaşınEnglish

Spesifik Laboratuvarı

Çok çeşitli metabolitler, özel elektroforez uygulamaları, Alanında referans olan Pharmacia Cap sistemi ile 500’den fazla allerjen analizi; Türkiye’de ilk defa laboratuvarımıza kurulmuş, ‘Fetal Medicine Foundation’ (FMF) tarafından tek akredite prenatal taramalar (Down Sendromu, NTD); yenidoğan taramaları, Komplike HPLC analizleri, İlaç ve ‘drug abuse’ testleri kabul görmüş, referans metodlarla yapılmaktadır.

Bu departman Enfeksiyon serolojisi, İmmunoloji, İmmunohematoloji, bölümlerini de kapsar. Bu bölümlerdeki çok geniş test spektrumu; basit bir aglütinasyon testinden karmaşık enzim immunoassay’lere (EIA), immunoflorosans testlerine (IFT), immunoblot (IB) ve western blot (WB) analizlerine, radioimmunoassay (RIA), florasans polarizasyon immunoassay (FPIA), floroenzimimmunoassay (FEIA), elektrokemilüminesans immunoassay (ECLIA), fluorometri analizlerine kadar gelişmiş metodlarla ve tekrarlanabilirliği yüksek modern analizörlerle çalışılmaktadır.

Standartların ötesinde hizmet anlayışı

İdrarda spesifik protein analizleri ile otoimmün hastalıklar ve enfektif patolojilerin ayırıcı tanısı yapılabilmektedir. BOS diyagnostiğinde kullanılan hassas değerlendirme şemaları ile dejeneratif ve enfektif sinir sistemi hastalıklarına yüksek doğrulukla direkt tanı konulabilmektedir. Son yıllarda önemle üzerinde durulan osteoporotik patolojilerde tanı ve tedavinin izlenmesinde kullanılan kemiğe spesifik tüm markerler yüksek güvenilirlikle yapılmakta ve değerlendirilmektedir.

Otoimmün hastalıkların ayırıcı tanısında başvurulan otoantikor analizleri çok geniş bir spektrumda referans metodlarla çalışılmakta ve yetkin uzmanlarca değerlendirilmektedir.